Zakład Budowlano-Remontowy „CZAR-BUD“ s.c.

09-407 Płock, ul. Otolińska 21      tel./fax: 24 262 04 80    e-mail: czarbud@o2.pl

Realizacje

Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 3-ego Maja 16 – II Pietro dla potrzeb Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku,Nasze realizacje: